Stadstuin

de schelp

Agenda

 Activiteiten 2021 onder voorbehoud en binnen de coronarichtlijnen

 

Planning: mogelijk optredens in de maanden juli, augustus en september.

.

 

Algemene informatie

Openingstijden:

 

Adres Stadstuin de Schelp:

De Vijzel 4

4901LT, Oosterhout

 

Parkeerterrein De Vijzel

aan de Sint Janstraat te Oosterhout

 

Contact gegevens

Postadres
Sint Janstraat 9

4901 LR Oosterhout
Tel: 06-5539 1358

mail: contact

Geschiedenis

entreeStadstuin de Schelp

De Stadstuin maakte in een ver verleden deel uit van de tuin van sociëteit De Eendragt die in 1841 werd opgericht. Er werd in 1843 een perceel grond aan de Kerkstraat aangekocht van 4170m2 groot, met daarop een huis dat als sociëteit dienst ging doen. De tuin, die veel groter was dan de huidige stadstuin, werd gebruikt voor ontspanning en muziekuitvoeringen. In 1895 werd in die tuin de huidige muziekschelp gebouwd voor het uitvoeren van concerten. Tijdens de crisisjaren werd in 1935 het geheel verkocht en kwam de tuin in particuliere handen.Dankzij de goede zorgen bleef de tuin en de daarin aanwezige muziekschelp in stand en werd in 1993 aangekocht door de gemeente om er een parkeerterrein aan te leggen. Na langdurige en felle protesten vanuit de samenleving zag het gemeentebestuur af van dit voornemen en werd de tuin in 1996 overgedragen aan de Stichting Muziekschelp, die sindsdien de tuin beheert en zorg draagt voor het gebruik ervan.
De stadstuin en de daarin gelegen muziekschelp is in 2001 aangewezen als Rijksmonument ingevolge de Monumentenwet 1988. Deze unieke locatie met zijn specifieke inrichting en bijzondere bouwwerk vraagt daarom speciale aandacht en zorg van iedereen die hiervan gebruik wil maken.


Onze sponsoren

BBerendeT23Vermeulennew4     logoRobbeNlogoRobbeN


Copyright © 2020 Stichting de Stadstuin Oosterhout   All Rights Reserved.